Live on stage!
Paul Berberich (Fl,Ss,As)
Dobernecker (Ts)
Sebastian Scobel (Pn)
Joseph Mücksch (Git)
Ronald Vitzthum (Bs)
Philipp Scholz (Dr)

interessante Eigenkompositionen (Groove, Swing, Ballade, Latin...) sowie frische Arrangements von bekannten Jazzstandards

... zum Bandprofil